INOVÁCIE KYBERNETICKEJ OBRANY A TRENDY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI


Medzinárodná odborná konferencia
12.-13. jún 2024 bola úspešne zrealizovaná.

Informácie o  uskutočnenej konferencii

Konferenciu organizuje AFCEA Slovakia v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši (AOS) pod záštitou ministra obrany Slovenskej republiky. Podujatie bude zamerané na inovácie a moderné trendy v oblasti kybernetickej obrany a bezpečnosti. Ciele konferencie sú veľmi aktuálne osobitne teraz, keď do popredia vystupujú nové bezpečnostné hrozby v kybernetickom priestore. Na konferencii sa zúčastnia zástupcovia ozbrojených a bezpečnostných zložiek z regiónu strednej a západnej Európy, vrátane zástupcov inovačných centier a akademickej sféry.

Predpokladané auditórium:
• Odborníci z oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti
• Zástupcovia štátnej správy a inštitúcií spravujúcich významné informačné infraštruktúry
• Zástupcovia rezortov spadajúcich do okruhu kritickej informačnej infraštruktúry
• Predstavitelia akademickej sféry

plk. gšt. Ing. Aurel Sabó, PhD. - rektor, Akadémia OS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. - prorektor pre vedu, Akadémia OS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
doc. Ing. Vladimír Andrássy, PhD. - prorektor pre kvalitu a rozvoj, Akadémia OS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc. - katedra informatiky, Akadémia OS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
prof. Ing. Miroslav Líška, CSc. - katedra informatiky, Akadémia OS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. - katedra informatiky, Akadémia OS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
Erich Staudacher, Vice President EMEA and General Manager AFCEA Europe
Petr Jirásek - regionálny viceprezident AFCEA International, zástupca AFCEA Europe v International Cyber Committee, zástupca ČR vo Výkonnom výbore ENISA ECSC
doc. Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. - Vysoké učení technické v Brne
doc. Radek Fujdiak, PhD. - Vysoké učení technické v Brne
prof. Ing. Ivan Zelinka, PhD. - Katedra informatiky, Elektrotechnická fakulta a informatika VŠB-TUO
Ing. Jan Plucar, PhD. - Katedra informatiky, Elektrotechnická fakulta VŠB-TUO
Ing. Bc. Hana Důbravová - Fakulta bezpečnostného manažmentu, Policajná akadémia v Prahe
Prof. Paul Svasta, Ph.D. - Politehnica University of Bukurešť, Rumunsko
doc. Josef Požár, CSc., Dr. h. c. - Katedra zdravotníckych vied a ochrany obyvateľstva, Fakulta biomedicínskeho inžinierstva, ČVUT v Prahe
plk. doc. Ing. Petr Hrůza, PhD. - prorektor pre vzdelávanie a študentské záležitosti
plk. Ing. Ladislav Pásztor, AFCEA Maďarsko
plk. v. v. Ing. Ladislav Kollárik - viceprezident AFCEA Slovakia

Dátum konania: 12.-13. júna 2024. 

Miesto konania: Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

Organizátori: AFCEA Slovakia a Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

Inovácie kybernetickej obrany a trendy kybernetickej bezpečnosti.

AFCEA Slovakia v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika pod záštitou ministra obrany Slovenskej republiky zorganizovala v Liptovskom Mikuláši dvojdňovú medzinárodnú konferenciu zameranú na inovácie, aktuálne hrozby a trendy v oblasti kybernetickej obrany a bezpečnosti. Konferencie sa zúčastnilo takmer 250 odborníkov, vrátane zástupcov ozbrojených a bezpečnostných zložiek z regiónu strednej a západnej Európy, ako aj inovačných centier a akademickej sféry. Vo svojich vystúpeniach predviedli moderné technológie a riešenia nielen pre ozbrojené sily, ale aj pre kritickú informačnú infraštruktúru.
Podujatie otvoril rektor akadémie, brig. gen. Aurel Sabó. Prezident AFCEA Slovakia Miroslav Brvnišťan poukázal na to, že technológie sa v súčasnosti vyvíjajú veľmi rýchlym tempom. "Túto konferenciu sme zorganizovali, aby sme armáde ukázali najnovšie trendy kyberobrany. Považujeme to za kľúčový krok k tomu, aby bezpečnostné sily vedeli reagovať na nové bezpečnostné hrozby v kybernetickom priestore“, zdôraznil vo svojom príhovore. Rezort obrany reprezentovali štátny tajomník Ministerstva obrany SR Igor Melicher a zástupca NGŠ generálporučík Ľubomír Svoboda.
Konferenciu podporili spoločnosti: Dell Technologies, Fortinet, ALANATA, Cisco, IBM, IstroSec, Microsoft Slovensko, SANS Institute, CEE & Baltics, Thales, Aliter Technologies, BlackBerry, Forcepoint, GOPAS SR, Hexagon, IBIPC, Palo Alto Networks, PROFiber Networking, Rohde-Schwarz, Sectec, Slovanet, Utvide a ďalší.

Program:          link: Cyber Trends Conference Program.pdf


Wednesday, 12th June 2024 / Streda, 12. júna 2023

9:20 - 9:55    REGISTRATION

10:00 - 10:30  WELCOME SESSION

10:30 - 11:00   Cyber Resilience in Environment of Armed Forces Using Dell Technologies Solutions/ Dell Technologies

11:00 - 11:30    Fortify Your Security Operations Center/ FORTINET

11:30 - 12:45    LUNCH & NETWORKING

12:45 - 13:15    One Platform to Rule Them All/ ALANATA

13:15 - 13:45    Modern IT Driven by Artificial Intelligence/ Cisco

13:45 - 14:15    IBM Technology Innovation for Military Solutions/ IBM

14:15 - 14:35    The Usage of Cyber Weapons in Modern Conflicts/ IstroSec

14:35 - 15:05    Accelerated Cybersecurity Capacity Building through Cyber Academy Programs/ SANS INSTITUTE

15:05 - 15:35   Data Under the Control Outside the Perimeter/ THALES

15:35 - 15:50   Security Operation Center SOC - Practical Experience/ ALITER TECHNOLOGIES

15:50 - 16:20   COFFE BREAK & NETWORKING

16:20 - 16:40   Legal Framework for the Use of Artificial Intelligence in Security Forces/ Police Academy of the Czech Republic in Prague

16:40 - 16:55   How to Optimize (Existing) Solutions for Data Leakage Prevention/ FORCEPOINT

16:55 - 17:25   Accur8vision/ HEXAGON and UTVIDE

17:25 - 17:40   Protection of Living Force in New Conditions of War/ INSTITUTE OF BLAST & IMPACT PROOF CONCRETE

17:40 - 17:55   Monitoring, Recording and Analysis of Network Traffic and UAV Detection/ PROFiber Networking

17:55            End of the 1st Day of the Conference     

18:10 - 18:25   Departures to the Hotel Jánošík (shuttle bus)

19:00 - 23:00  RAUT & NETWORKING (by invitation only due to capacity reasons) Venue: Hotel JÁNOŠÍK in Liptovský MikulášThursday, 13th June 2024 / Štvrtok, 13. júna 2023

9:00            Shuttle bus from Hotel Jánošík to the Armed Forces Academy

9:20 - 9:30   REGISTRATION

9:30 - 9:50   Rugged and Secure Tablets and Notebooks from Dell Technologies/ Dell Technologies

9:50 - 10:10   Fortinet SOC Tools Demo/ FORTINET

10:10 - 10:30  MS Security Copilot/ Microsoft Slovakia

10:30 - 10:50 The Unique Approaches in the Fight against Ransomware/ IstroSec

10:50 - 11:05  Optimizing the Corporate Environment on Endpoint Devices: Management, Flexibility, and Containerization for True BYOD/ BlackBerry

11:05 - 11:30  Future of AI and Cyber Security/ Palo Alto Networks

11:30 - 11:50  COFFE BREAK & NETWORKING

11:50 - 12:05  Cybersecurity Glossary/ UNIVERSITY OF DEFENCE IN BRNO

12:05 - 12:20  Secure Communication – A Matter of Technology & Trust/ ROHDE & SCHWARZ

12:20 - 12:35  Security Operations Center as a Service (SOCaaS)/ Slovanet

12:35 - 12:55 BIG Data Integration/ Cisco

12:55 - 13:10  Future Forces Forum/ AFCEA Czech Republic

13:10 - 13:25  PRS and its Use in Practise/ Ministry of Transport of the Slovak Republic

13:25 - 13:35  Closing of the Conference

13:35 - 15:45  LUNCH & NETWORKING


Program changes are reserved.

Informácie z konferencie:


Zoznam prezentácií (prezentácie a ďalšie zdroje sú dostupné na odkazoch nižšie):

Petr DIVIŠ, Regional Director for Data Protection Solutions, Dell Technologies
Presentation: Cyber Resilience in Environment of Armed Forces Using Dell Technologies Solutions

Peter KOČÍK, Manager Systems Engineering, CEE, Fortinet
Presentation: Fortify Your Security Operations Center
Presentation: Fortinet SOC Tools Demo

Juraj NEMEČEK, Head of the Network Security Dpt., ALANATA & Filip MARVAN, Security Engineer, Trend Micro
Presentation: One Platform to Rule Them All

Peter SAKALA, Technology Solutions Architect & Milan HABRCETL, Cyber Security Specialist, Cisco
Presentation: Modern IT Driven by Artificial Intelligence

George DANILIUC, Director, SANS INSTITUTE, CEE & BALTICS
Presentation: Accelerated Cybersecurity Capacity Building through Cyber Academy Programs

Eliška JONÁŠOVÁ, Department of Informatics and Management, Police Academy of the Czech Republic in Prague
Presentation: Legal Framework for the Use of Artificial Intelligence in Security Forces

Igor URBAN, Territory Account Manager, Forcepoint
Presentation: How to Optimize (Existing) Solutions for Data Leakage Prevention

Pavel BĚLOHRADSKÝ, CEO, INSTITUTE OF BLAST & IMPACT PROOF CONCRETE
Presentation: Protection of Living Force in New Conditions of War

Peter POTROK, Key Account Manager, PROFiber Networking
Presentation: Monitoring, Recording and Analysis of Network Traffic and UAV Detection

Natália PACKOVÁ, EMEA Product Manager, Dell Technologies
Presentation: Rugged and Secure Tablets and Notebooks from Dell Technologies

Roman TUCHYŇA, Account Technology Strategists, Microsoft Slovakia
Presentation: MS Security Copilot

Roman RENERT, Business Development Manager, SecTec, BlackBerry
Presentation: Optimizing the Corporate Environment on Endpoint Devices: Management, Flexibility, and Containerization for True BYOD

Ľuboš KLOKNER, Systems Engineer, Palo Alto Networks
Presentation: Future of AI and Cyber Security

Ladislav BUŘITA, Professor at the Department of Informatics and Cyber Operations, UNIVERSITY OF DEFENCE IN BRNO
Presentation: Cybersecurity Glossary

Michal JANDURA, Key Customer Care Team Leader, Slovanet
Presentation: Security Operations Center as a Service (SOCaaS)

Roman MIČEK, Splunk Engineer ALEF
Presentation: BIG Data Integration

Kontakt pre získanie ďalších informácií:
Carmen Pavlakovičová – koordinátor AFCEA Slovakia, mobil: +421 911 667 120, mail: secretary@afcea.sk 

Organizátori konferencie

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

MAIN PARTNERS

dell
fortinet

GOLD PARTNERS

alanata
cisco
IBM
istrosec
microsoft
fortinet
thales

SILVER PARTNERS

aliter
fortinet
forcepoint
gopas
hexagon
ibipc
paloalto
profiber
rehdeschwarz
fortinet
slovanet
utvide

PARTNERS

alef
dokumenta
expres menu
interway
spojnet

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

Mobirise Website Builder

Miesto konferencie: Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

© Copyright Afcea Slovakia - All Rights Reserved

AFCEA