INOVÁCIE KYBERNETICKEJ OBRANY A TRENDY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI


Medzinárodná odborná konferencia
12.-13. jún 2024

Informácie o konferencii

Konferenciu organizuje AFCEA Slovakia v spolupráci s Akadémiou Ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši (AOS) pod záštitou ministra obrany Slovenskej republiky. Podujatie bude zamerané na inovácie a moderné trendy v oblasti kybernetickej obrany a bezpečnosti. Ciele konferencie sú veľmi aktuálne osobitne teraz, keď do popredia vystupujú nové bezpečnostné hrozby v kybernetickom priestore. Na konferencii sa zúčastnia zástupcovia ozbrojených a bezpečnostných zložiek z regiónu strednej a západnej Európy, vrátane zástupcov inovačných centier a akademickej sféry.

Predpokladané auditórium:
• Odborníci z oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti
• Zástupcovia štátnej správy a inštitúcií spravujúcich významné informačné infraštruktúry
• Zástupcovia rezortov spadajúcich do okruhu kritickej informačnej infraštruktúry
• Predstavitelia akademickej sféry

plk. gšt. Ing. Aurel Sabó, PhD. - rektor, Akadémia OS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. - prorektor pre vedu, Akadémia OS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
doc. Ing. Vladimír Andrássy, PhD. - prorektor pre kvalitu a rozvoj, Akadémia OS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc. - katedra informatiky, Akadémia OS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
prof. Ing. Miroslav Líška, CSc. - katedra informatiky, Akadémia OS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. - katedra informatiky, Akadémia OS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
Erich Staudacher, Vice President EMEA and General Manager AFCEA Europe
Petr Jirásek - regionálny viceprezident AFCEA International, zástupca AFCEA Europe v International Cyber Committee, zástupca ČR vo Výkonnom výbore ENISA ECSC
doc. Ing. Zdeněk artinásek, Ph.D. - Vysoké učení technické v Brne
doc. Radek Fujdiak, PhD. - Vysoké učení technické v Brne
prof. Ing. Ivan Zelinka, PhD. - Katedra informatiky, Elektrotechnická fakulta a informatika VŠB-TUO
Ing. Jan Plucar, PhD. - Katedra informatiky, Elektrotechnická fakulta VŠB-TUO
Ing. Bc. Hana Důbravová - Fakulta bezpečnostného manažmentu, Policajná akadémia v Prahe
Prof. Paul Svasta, Ph.D. - Politehnica University of Bukurešť, Rumunsko
doc. Josef Požár, CSc., Dr. h. c. - Katedra zdravotníckych vied a ochrany obyvateľstva, Fakulta biomedicínskeho inžinierstva, ČVUT v Prahe
plk. doc. Ing. Petr Hrůza, PhD. - prorektor pre vzdelávanie a študentské záležitosti
plk. Ing. Ladislav Pásztor, AFCEA Maďarsko
plk. v. v. Ing. Ladislav Kollárik - viceprezident AFCEA Slovakia

Dátum konania: 12.-13. júna 2024. 

Miesto konania: Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

Organizátori: AFCEA Slovakia a Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

Možnosti ubytovania:
Hotel Jánošík – Liptovský Mikuláš
Adresa : Jánošíkovo nábrežie 1
Liptovský Mikuláš
Kontakt: recepcia@hoteljanosik.sk+421 44 55 22 723
tel. : +421 44 55 22 723
Termín a ceny s promo kódom „AFCEA“ garantované : do 15.marca 2024
- Dvojlôžková izba obsadená 1 osobou: 75 € / noc
- Dvojlôžková izba obsadená 2 osobami: 89 € / noc
- Apartmán 2 izbový pre 1 osobu: 154 € / noc
Poznámka : v hoteli sa v rámci sprievodného programu konferencie uskutoční 12.júna o 18,00 hod. recepcia

Ďalšie možnosti ubytovania v tejto lokalite:
Wellness Hotel Chopok Jasná
Demänovská dolina 20
031 01 Demänovská dolina

Hotel Grand, https://www.tmrhotels.com/hotel-grand-jasna/sk
Hotel Tri studničky, https://www.tmrhotels.com/hotel-tri-studnicky/sk
Hotel Bystrina, https://bystrinaresort.sk/hotel-bystrina/
Hotel Pošta, https://www.tmrhotels.com/hotel-posta/sk
Liptovský Ján – Jánska dolina
Svätojánsky kaštieľ, https://svatojanskykastiel.sk/
Alexandra Welness Hotel, www.alexandrawellnesshotel.sk

Program:
Streda, 12. júna 2023
Do 11:00 - príchod účastníkov
11:00 - 12:00 Otvorenie konferencie
12:00 - 13:30 Obedňajšia prestávka & networking
13:30 - 15:00 Inovácie kybernetickej obrany I.
15:00 - 15:30 Prestávka na kávu a networking
15:30 - 17:00 Inovácie kybernetickej obrany II.

18:00 - 22:00 Recepcia a networking v hoteli Jánošík

Štvrtok, 13. júna 2023
9:30 - 11:00 Trendy kybernetickej bezpečnosti I.
11:00 - 11:30 Prestávka na kávu a networking
11:30 - 13:30 Trendy kybernetickej bezpečnosti II.
13:30 - 14:30 Obed a networking
14:30 - záver konferencie

Program bude ešte aktualizovaný podľa programu partnerov. V prípade potreby bude program rozšírený o ďalšie paralelné bloky. 

Kontakty a informácie pre registráciu a účasť:

Kontakt pre partnerov:
Ladislav Kollárik – viceprezident AFCEA Slovakia, mobil: +421 903 416 017; mail: vicepresident@afcea.sk

Kontakt pre účastníkov:
Carmen Pavlakovičová – koordinátor AFCEA Slovakia, mobil: +421 911 667 120, mail: secretary@afcea.sk 

Organizátori konferencie

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

Mobirise Website Builder

Miesto konferencie: Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

© Copyright Afcea Slovakia - All Rights Reserved

AI Website Generator