Cyber Defense Innovation & Cyber Security Trends

Inovácie, trendy a aktuálne výzvy v kybernetickom priestore. Priestor na komunikáciu a zdieľanie najnovších poznatkov. Synergia a spolupráca.

Túto stránku vytvára a urdžiava AFCEA Slovakia. Stránka je venovaná najmä nasledovným odborným témam:

• Inovácie v oblasti kybernetickej obrany
• Trendy v oblasti kybernetickej bezpečnosti
• Vesmírna kybernetická bezpečnosť
• Outsourcing IKT a bezpečnosti
• Kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia
• Kvantová výpočtová technika
• Kryptológia a kybernetická bezpečnosť

Mobirise Website Builder

© Copyright Afcea Slovakia - All Rights Reserved